C.S.R. pro začátečníky


CSR je masivní téma. Tento příspěvek slouží jako základní uvedení do klíčových prvků CSR, jejích výhod pro společnosti a proč se stává nezbytnou pro přežití korporací v 21. století.

U Butterflies & Hurricanes nejsme žádní experti na CSR. Sami jsme začátečníci a teprve nedávno jsme začali se zaváděním náležitých procesů, ale i tak jsme se toho již spoustu naučili a vypozorovali mnoho pozitivních efektů. Níže je co cítíme, že je nutné pochopit, než začnete s těmi samými procesy; a tak protože nejdůležitější je začít, mysleli jsme že se podělíme. Budeme Vás zpravovat o našem postupu.

Co je CSR?

C.S.R. je zkratka pro Corporate Social Responsibility (Společenská zodpovědnost firem). Ve své nejelementárnější podobě CSR je:

 • Sebe-regulace: CSR je forma korporátní sebe-regulace, integrovaná do (udržitelného) obchodního modelu

 • Proces sebehodnocení a posuzování: proces, ve které organizace vyhodnocuje svůj dopad na společnost a životní prostředí a posuzuje své zodpovědnosti

 • Podrobná aplikace principů udržitelnosti ve vlastní firmě

 • Proces, kterým podnik aktivuje svůj vyšší účel

Když společnost začíná svůj proces sebehodnocení, zkoumá nezávisle pět různých oblastí:

1. Zdraví podniku

2. Pracovníci

3. Klienti

4. Společnost

5. Životní prostředí

Nyní, než si krátce popíšeme jak na to, pojďme se podívat na tu velkou otázku:

Proč CSR?

Výhody vypracování vlastního CSR programu jsou mnohé. Když vše klapne, CSR nemusí vyčerpávat vaše zdroje, ve skutečnosti může zapříčinit přesný opak. Pokud je opatrně zavedena, zásady CSR mohou pomoci Vaší organizaci:

 • Ušetřit za energii a na operačních nákladech; co uspoříte, můžete vložit zpět do společnosti

 • Zvládat nebezpečí, protože budete mít důkladněji vyhodnocená rizika a výhody

 • Vyhrát nové zakázky

 • Udržet si více zákazníků

 • Rozvinout a obohatit vztahy se zákazníky, dodavateli a sítí

 • Přilákat, udržet a starat se o spokojenou pracovní sílu a stát se tím nejlepším zaměstnavatelem široko daleko (lidé rádi pracují pro společnosti, které jsou zodpovědné a neškodí společnosti ani životnímu prostředí)

 • Odlišit se od konkurence

 • Umožnit inovaci a vzdělání, které rozšíří a obohatí váš vliv

 • Zlepšit reputaci a postavení vašeho podniku

 • Zpřístupnit nové investice a finanční příležitosti

 • Generovat pozitivní publicitu a příležitosti zviditelnit se v médiích díky zájmu zpravodajů o etické podnikatelské aktivity

 • Spotřebovávat méně a méně škodit prostředí

 • Získat lepší cit pro smysl a účel vaší práce

A co je možná důležitější, vydržovat vlastní CSR program je stále více nezbytné, protože CSR vyžaduje, aby společnost posoudila celý svůj řetěz dodavatelů, což znamená, že společnosti budou preferovat kooperaci s firmami, které rovněž mají CSR programy.

1. Poskytovatelé surovin

2. Přepravní společnosti

3. Výrobci zboží

4. Všichni kontraktoři a jejich podniky

5. Všichni konzultanti a jejich podniky

6. Všechny stavby, včetně utilit, uklízení a údržby

7. Zákazníci

Tito dodavatelé a smluvní partneři s ověřitelnými CSR programy se stávají první volbou a preferovanými spolupracovníky pro CSR společnosti, které je najímají

Základní principy

 • CSR rozšiřuje tradiční koncept akcionářů, kteří vlastní peněžní podíl ve společnosti, shares in the company, o stakeholdery, to jsou lidé afektování, ať už pozitivně či negativně, tím co společnost dělá. Pro příklad, tradiční akcionáři jsou “stakeholdeři” finančně a udržitelnost vyžaduje, aby byli vzati v úvahu rovným dílem, jako ostatní stakeholdeři. Pro příklad, lidé žijící žijí v blízkosti továrny, kteří nemají nic co do činění se společností, která ji vlastní, jsou rovněž stakeholdery, protože činnost továrny má dopad na jejich životy a zdraví.*

 • CSR není o tom, jak společnosti vynakládají své zisky, ale jak k nim přichází. Vydělat za cenu poškození populace a životního prostředí a následně přispívat svými výtěžky na nápravu způsobených škod, je sice dobré, ale není to CSR. Tvorba zisku způsobem, který neškodí vůbec, o tom je CSR doopravdy.

 • CSR je žijící, adaptabilní systém, který si společnost musí “vypěstovat” ze základních principů, nemusí začít, jako komplexní a celistvý program, který je nákladný jak na finance tak čas. Může začít skromně; tak, aby jste ušetřili své společnosti peníze, třeba pořízením úsporných žárovek, nebo energeticky nenáročných verzí stávajících spotřebičů, například termostaty, které platí sami za sebe řízením spotřeby energie; z nastřádaných úspor pak můžete financovat zavedení nákladnějších prvků CSR. Ano, některé části kompletního programu se mohou prodražit, ale co se ukazuje je, že vytvořenou sdílenou hodnotou pro lidi, komunity a prostředí, sdílí tuto hodnotu i společnost sama a s časem roste její celková hodnota. Nejdůležitější je začít, což si můžete usnadnit právě tím, že se prvně budete soustředit na prvek šetření financí.


*Dodatečné zvážení svých stakeholderů vyžaduje nový systém účetnictví. Účtování podle principu Trojí zodpovědnosti (Triple bottom line, TBL or 3BL) bylo vyvinuto pro zahrnutí hodnoty stakeholderů. Je to účetní systém, který měří náklady a benefity pro akcionáře a stakeholdery, jako náklady za zdravotní péči pro lidi negativně ovlivněné činností společnosti, nebo cena za nápravu škod na životním prostředí, stejně jako hodnotu dodanou značce prohloubením jejích vztahů, eko-šetrností a dalším výhodám, které přináší pozornost udržitelných společností.

Jak začít?

1. Začněte s lidmi: Zavedení CSR programu začíná u lidí, vašich lidí. Úplně první krok by mělo být zapojení vlastního personálu do procesu a naslouchání jim. Jejich angažovanost a vlastnictví procesu a jeho výsledků, je esenciální pro úspěšnou implementaci.

2. Identifikujte sdílené hodnoty vaší společnosti: Za tímto účelem je dostupných mnoho metod a nástrojů. Co určitě stojí za zmínku, je třebas metoda Jenny Anderssonové, Aktivace účelu pro vytvoření organizací a lídrů nové úrovně; nebo z nástrojů je tu Mapa významu od Holistic.

4. Upřesněte priority a seřaďte podle nich svůj seznam— Toto často znamená začít nejdřív s prvky, které společnosti ušetří peníze.

5. Zadejte úkoly vhodným lidem: Najděte lidi, kteří povedou každý z kroků, možná vás překvapí, kolik se jich nabídne dobrovolně. Nutit kohokoliv, aby vzal nějakou práci, obvykle zabíjí celý účel.

6. Začněte: Prostě začněte. I jestli musíte zůžit svůj seznam na pět věcí, každou pro jednu oblast, pravděpodobně budete překvapeni, jak to svede lidi dohromady a dostane “míč do hry”.

Velká část tohoto příspěvku je adaptovaná z krátké knihy, kterou jsme zmiňovali výše, The Responsible Company, What We’ve Learned From Patagonia’s First 40 Years, od Yvon Chouinardové, zakladatelky a majitelky Patagonia, a Vincenta Stanleyho, spolu-editora The Footprint Chronicles. Je dostupná v České republice.

Coca-Cola dostává tvrdou lekci o korporační udržitelnosti.

VŽDYCKY NÁM UDĚLÁ RADOST, KDYŽ MŮŽEME POZNAT NAŠE ČTENÁŘE A JEJICH NÁZORY

NAPIŠTE NÁM!

Úspěch! Zpráva odeslána.