Womenomics


Milé/í brand manažerky/manažeři, tento šťavnatý post je právě pro vás. Někteří z vás budou tyto věci už vědět a podle toho také jednají, někteří jste je vycítili a tento post vám může pomoci vytříbit vaší misi a podpořit vás při schůzkách s klienty a někteří z vás (obvykle muži) se pravděpodobně pokusí tato fakta ignorovat, což může být chyba, protože . . .

V západní zemích je tato procentáž blíže k 80%. (Z několika zdrojů: Boston Consulting Group, Women Want More od Michaela J. Silversteina and Kate Sayreové, (Harper Collins 2009), The Economist: Guide to Womenomics and Why She Buys od Bridget Brennanové (Crown Business 2011).)

Světová kupní síla žen stoupá mnohem rychleji než mužská. Ale—jak ženy ví lépe, než kdokoliv jiný—většina produktů a služeb je vzácně uvedena na trh aby uspokojila potřeby, tužby a očekávání specifická pro ženy.

Jeden důvod pro tohle je, že i přes narůstající počet žen v řízení, často se stává, že jsou u mnoha společností méně zastoupeny ve svrchní vrstvě, zabývající se skutečným rozhodováním. A co je víc, muži mají omezené porozumění pro ženské hodnoty a preference. Následující statistky toto dávají do perspektivy.

 • Ženy ovlivňují 91% všech koupí do domácnosti.

 • Ženy svým nakupováním a vlivem řídí předpokládaných 70-80% zákaznického utrácení.

 • Zhruba 75% žen se identifikuje jako primární nákupčí pro své domácnosti.

 • Ženy jsou zodpovědné za 62% nákupů potravin a utrácejí více peněz na průměrné návštěvě obchodu, než muži.

 • Ženy nakupují on-line více než muži, s 12.5% ženských uživatelů internetu ve srovnání k 9.3% mužů.

 • Skoro polovina dotázaných žen říká, že jim obchodníci nerozumí (některé studie jejich množství určují až na 91%).

 • Přes 90% pozic kreativního direktora u top 100 reklamních agentur v U.S.A. zastávají muži. 7 (A po Evropě ženské členství v radách společností je jen na 16.6%.)

 • Značky, které mluví jazykem rovnosti pohlaví, vyhrávají ratingy přitažlivosti značky s osmi, nebo až deseti procenty navíc, oproti společnostem, které tak nekonají.

Zdroje: (Poznámka: tyti statistiky jsou z U.S.A., ale ukazují trend) 1. Brennan, Bridget. Why She Buys. Crown Business, 2011. Print. 2 .Multiple sources, including Boston Consulting Group, Women Want More by Michael J. Silverstein and Kate Sayre, (Harper Collins 2009), The Economist: Guide to 3. Womenomics and Why She Buys by Bridget Brennan (Crown Business 2011)4. Tyrie, David. "What Women Can Teach Us About Money." Spectrem Group (2011). 5. Hale, Todd. “In U.S. Men Are Shopping More Than Ever, While Women are Watching More T.V.” Nielsen (2011). 6. comScore. Women on the Web: How Women are Shaping the Internet. 2010. 7. ”The State of the American Mom."Marketing to Moms Coalition. (2009). Brennan, Bridget. Why She Buys. Crown Business, 2011. Print. 8. “Women and men in leadership positions in the European Union”, 2013, European Commission Report, Oct. 2013. 9. Sheryl Sandberg, chief operating officer of Facebook as reported in The Backlash Against Bias in Advertising, in the Financial Times, for a deeper exploration of the cost of not having women in positions of creative leadership and on company boards.)

Pokud něvěříte těmto citacím, zvažte že ještě v roce 1974 bylo pro vdanou ženu ve Spojených státech složité, si obstarat kreditní kartu. (Forbes).

U Butterflies & Hurricanes, ženami vedené společnosti, věříme že preference a hodnoty žen by měly být mezi nejdůležitějšími faktory ke zvážení při navrhování produktů, značek i marketingu. Výzkum tento názor podporuje. Při navrhování a konzultacích se společnostmi máme toto vždy na mysli.

Jedna Dánská studie, dobíhající v roce 2012, odhalila že potřeby žen jsou reprezentovány v sektoru technologických inovací ještě méně, než na celém trhu. (A nakupování a technologie se stávají více a více provázané do jediného prožitku–skrze smartfony a nakupování po internetu–toto je extrémně důležité.)

Tento Dánský tým tým utvářeli univerzitní výzkumníci, experti v trhové analýze, interakční psychologii a na zákazníky zaměřený design. Jejich nálezy nepřekvapí mnoho žen.

Michelle Obamová rezonovala tento sentiment, pokud ne tuto studii, v nedávných komentářích mířených na Apple.”Komu prodáváte?” Obama said. “Kdo myslíte, že bude používat tyhle aplikace? Pokud ženy nejsou přítomny u stolu, říkáte, že vám nesejde na mých dolarech. Unikne vám spoustu z toho co chci, protože mne neznáte.”

TECHNOLOGIE A ŽENY

Jak jsem zmínila výše, branding a marketing se pojí s technologií do jediného prožitku—tohle je něco, co mnozí muži zdánlivě stále plně nepochopili a pokud ano, mají tendence misinterpretovat polovinu rovnice.

Smartfony, sociální média a nakupování po internetu, ženy a muži využívají překvapivě odlišnými způsoby. Jestli něco z toho je součástí vaší marketingové strategie—a to by měly—tyto rozdíly se stávají extrémně důležitými. Co je zajímavé je, že ženy mají tendenci si těchto rozdílů všímat a zahrnovat je ve svém strategickém myšlení více než muži.

Století žen:

Tady jsou ty dobré zprávy. 21. století bylo nazýváno stoletím žen. Zde zahrnuji některé evropské statistiky s čísly podobnými těm, z příkladů z U.S.A. Zde je pět oblastí ženské participace, které stále více řídí ekonomiku:

 • Podílení se na pracovní síle: Napříč Evropou se propast mezi pohlavími stále změnšuje, do určité míry se zdá, že čím vyšší je HDP země, tím nižší jsou rozdíly v postavení pohlaví, i když kultura na toto má mnohem větší dopad. Ve Finsku pracuje jen 2.1% více mužů, než žen. Ve Švédsku je to 4.2%, 16.6% v České republice; nejníže je Malta s 27.8%. Ve Spojených státech, 70% že s dětmi pod osmnáct let pracuje mimo svůj domov.[4] Což znamená že tyto ženy mají dvě práce a méně času na nakupování a jiné podstatné věci, takže očekávají více služeb a vymožeností specifických pro své potřeby.[2]

 • Statut živitele rodiny: Ženy jsou primární, či jediný živitel rodiny ve 40% domácností v U.S.A. s dětmi pod 18.[5] Toto znamená, že staré domněnky o tom, jak “typický” živitel rodiny vypadá, v obou obraznosti i komunikaci, často již neplatí. (Nepodařilo se mi najít statistiky pro Evropu jako celek, ale ve Spojeném království je to 20% a v Německu 19%; nižší než v U.S.A., ale narůstající.)[3]


 • Management a profesionální pozice: Ženy drží těsně více než polovinu pozicí v managementu, profesionálních a spřízněných zaměstnáních.[6] A i když napříč Evropou je ženské člentsví v firemních radách jen na 16.6%[7], trend indikuje, že tato čísla se budou zvětšovat. Vícero studií ukazuje, že zvýšená ženská účast ve vůdčích rolích, stejně jako týmech vyvážených dle pohlaví, přináší význámné úspěchy a lepší výsledky pro orhganizace.[4]


 • Bohatství: Ženy v U.S.A. ovládají 51% bohatství.[8] To znamená, že jak ženy budou vytvářet a dědit majetek, jejich dopad na prakticky každé odvětví konzumního průmyslu s ”velkými cenovkami“ —od bankovnictví, přes automobilní průmysl až k realitám a pojištování– v příštích pěti letech bude jen narůstat.[5]


Zdroje:

1. National Center for Education Statistics, Digest of Education Statistics, Table 322.20, 2014

2. National Center for Education Statistics, Digest of Education Statistics, Table 323.20, 2014

3. National Center for Education Statistics, Digest of Education Statistics, Table 324.20, 2014

4. U.S. Bureau of Labor Statistics, 2014

5. Pew Research Center, Nov. 3 2014

6.U.S. Bureau of Labor Statistics, Current Population Survey, U.S. Household Data, Table 11, 2016.

7. “Women and men in leadership positions in the European Union”, 2013, European Commission

Report, Oct. 2013.

8. BMO Wealth Institute, Financial Concerns of Women, 2015

Více důkazů že 21. století bude patřit ženám:

 • Trend rostoucího počtu žen v zaměstnání bude skoro jistě pokračovat. V Evropské Unii ženy zaplnily 6m z 8m nových pracovních pozic vytvořených od roku 2000. V Americe tři z každých čtyřech lidí vyhozených z práce od doby, kdy recese začala, byli muži; míra ženské nezaměstnanosti je 8.6%, oproti 11.2% pro muže.

 • Ženy také budou těžit z rostoucí “války o talent”. Kombinace stárnoucí pracovní síl a ekonomiky více na závislé na zkušenostech znamená, že země budou muset lépe využít svých ženských populací.

 • Protože odhadovaná délka života u žen narůstá (82.4 let pro ženy, ve srovnání s 76.6 pro muže) společnosti uvidí ženy pracovat déle, což znamená že čas, který poskytují svým dětem, se stane menší částí jejich aktivních pracovních let. 


 • Rychlejší změna je pravděpodobná, pokud ženy využijí své ekonomické moci. Mnohé talentované ženy již seskakují z korporátního “běžeckého pásu” a tvoří společnosti, které vychází vstříc jejich potřebám. V poslední dekádě číslo privátně vlastněných společností odstartovaných ženami narostlo dvojnásobnou rychlostí oproti těm, jejichž vlastníky jsou muži.

Zdroj: The Economist (http://www.economist.com/node/15174418)

Závěr: Počet zaměstnaných žen a jejich ekonomická síla narůstá a obchody a značky, které chtějí prosperovat z tohoto moře změn, či v něm přežít, se musí vyvinout, aby lépe sloužily ženám jako zákazníkům, klientům a tvůrcům rozhodnutí. A jak ženská ekonomická moc roste, jejich potřeby a tužby se budou nadále drasticky měnit. A kdo lépe pomůže společnostem na vrcholu, než ženy, které ty trendy vytváří? A Dámy, jestli se Vám nepodaří změnit své společnosti zevnitř, začněte své vlastní! Já jsem to tak udělala, byla jsem tenkrát těhotná s druhým z mých třech dětí. Nebylo to jednoduché, ale je to možné a bylo to úžasný.

VŽDYCKY NÁM UDĚLÁ RADOST, KDYŽ MŮŽEME POZNAT NAŠE ČTENÁŘE A JEJICH NÁZORY

NAPIŠTE NÁM!

Úspěch! Zpráva odeslána.