top of page

O tom, jak jsme se poznali a jak moc je to důležité

Tímto blogem bychom moc rádi poděkovali Zemance (Biopekárně) a Tieře (Tierra Verde) za to, že jako poděkování nechali naše logo natisknout na své produkty a tím stvrdili, jak moc jsme pro ně důležitým partnerem. Také my bychom jim tímto chtěli poděkovat za krásnou cestu, kterou jsme spolu dosud ušli. A těšíme se na její další pokračování.

U Butterflies & Hurricanes rozvíjíme novou podobu vztahů s klienty. To má své četné výhody - umožňuje nám to lépe vyvíjet a aplikovat inovace, přináší nám to více potěšení z práce, kterou odvádíme a dává naší práci také větší pocit smysluplnosti.

Naše logo na etiketě Tierra Verde, spolu s adresou našich webových stránek a nápisem: “Obaly nakreslily a napsaly holky z Butterflies & Hurricanes”.

Základem pro tento nový druh vztahu jsou sdílené hodnoty, které nám přináší větší zodpovědnost a také umožňuje sdílení rizik.

  • Sdílený smysl: Víc a víc nahrazujeme tradiční výběrová řízení při zadávání zakázky a kontaktujeme se s klienty přímo, protože sdílíme podobné hodnoty a smysl. Spojujeme se s klienty skrze organizace jako je Slušná Firma nebo B Corp, které vyžadují, aby jejich členské společnosti prošly přísným hodnotícím procesem, což znamená, že začínáme z pozice vzájemné důvěry a sdíleného smyslu.

  • Sdílená odpovědnost: S přechodem na nový obchodní model - včetně udržitelnosti - jsou vždy spojeny rizika. Tento nový vztah motivuje designové agentury v dlouhodobé angažovanosti a větší zodpovědnosti, protože sdílí rizika se svými klienty.

  • Sdílené příležitosti: Zjistili jsme, že nekonkurence je díky sdílení nápadů a metod mnohem výhodnější, než zatajování a schraňování před konkurencí. Příležitost pro klienta-partnera otevírá nové příležitosti nejen pro nás, ale i pro něj.

(Výše) Naše logo na obalu od Tierra Verde, spolu s adresou našich webových stránek a textem: “Za design děkujeme studiu Butterflies & Hurricanes.”

Tento nový druh vztahu má i další výhody:

  • Méně plýtvání: Tradiční výběrová řízení zabírají mnoho hodin práce, kreativity a spoustu zdrojů investovaných do nápadu a prezentací, které nakonec nejsou využity. Výsledkem vystoupení z tohoto procesu je, že obě strany ušetří čas i peníze.

  • Více spravedlivosti: Velká část práce odvedené ve výběrovém řízení je často neplacená, což je k designovým studiům neférové. Pro firmy, smýšlející s respektem ke svým dodavatelům, je toto neakceptovatelné. Vědí, že i jejich dodavatel musí "přežít" a uznávají hodnotu jejich práce.

  • Méně konfliktů: Když jste ve vztahu založeném na smyslu, hodnotách a sdílených zájmech, rozhodnutí jsou často snažší, protože jsou vedena sdíleným smyslem a je méně pravděpodobné, že jsou založena na rozhodnutích ega. To šetří čas, peníze a uvolňuje kreativitu.

  • Zvýšená inovace: Ve spolupracujícím vztahu se klient a studio společně vyvíjejí, což vytváří podněty ke sdílení vědomostí, nápadů, objevů, což otevírá dveře inovacím.

  • Networking: Tento nový druh vztahu vede k novým příležitostem, a designová studia tak nacházejí nové partnery. Klienti totiž doporučují studia dalším společnostem ve smyslem řízené podnikatelské komunitě.

(Výše) Logo Butterflies & Hurricanes na obalech od Tierra Verde, spolu s naší webovou adresou a textem: “Za design děkujeme studiu Butterflies & Hurricanes.” (Níže) Náš profil na stránkách Slušné Firmy.

Michaela Thomas je majitelka a designová ředitelka Butteflies & Hurricanes. Je vdaná, má tři děti a VELKÉHO psa.

VŽDYCKY NÁM UDĚLÁ RADOST, KDYŽ MŮŽEME POZNAT NAŠE ČTENÁŘE A JEJICH NÁZORY

NAPIŠTE NÁM!

Úspěch! Zpráva odeslána.

bottom of page